Edukacja on-line

wiele ciekawych wpisów tematycznych

Posted by admin Posted on sty - 09 - 2016

Pierwsze kroki w czytaniu

Czytanie jest to jedna z umiejętności, którą każdy z nas powinien pojąć już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jest to właśnie ten moment, w którym powinniśmy się szczególnie mocno do tego przyłożyć. Będzie to bowiem bardzo potrzebne w przyszłości i w zasadzie będzie niezbędne w normalnym codziennym życiu. Oczywiście, nauka czytania odbywa się bardzo stopniowo,  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 07 - 2015

Pomiary weryfikacyjne

Ze względu na sposób przeprowadzenia pomiarów rozróżniamy: — pomiary stykowe, przy których narzędzie miernicze styka się z powierzchnią przedmiotu, — pomiary optyczne, przy których pomiar wykonany jest nie bezpośrednio na mierzonym przedmiocie, lecz na obrazie przedmiotu, — pomiary pneumatyczne wykonywane za pomocą dokładnych manometrów, przy wykorzystaniu różnicy w ciśnieniu lub różnicy w ilości przepływającego powietrza,  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 07 - 2015

Ogolna charakterystyka naprawiania

Obecnie szeroko rozpowszechniona jest regeneracja części maszyn za pomocą napawania gazowego lub elektrycznego. Ręczne napawanie odznacza, się dużą pracochłonnością i jest nieekonomiczne, zarówno pod względem zużycia elektrod, jak i zużycia energii elektrycznej. Proces ten ma również wiele wad natury technicznej. Przy ręcznym napawaniu powierzchnia jest nierówna. Stwarza to konieczność stosowania znacznych naddatków na późniejsza obróbkę  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 07 - 2015

Natryskowanie

Przy przygotowaniu powierzchni otworów do natryskiwania stosuje się te same metody co dla wałków. Dla otworów należy jednak stosować metody pozwalające na osiągnięcie maksymalnej przyczepności, gdyż siły skurczu powstające w czasie stygnięcia warstwy dążą do jej oderwania od podłoża, szczególnie przy większych grubościach. W celu lozwinięcia powierzchni (zapewnienia jej odpowiedniej chropowatości) stosuje się również gwintowanie  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 07 - 2015

Kunstrukcja a trwalosc

Ogólną zasadą kojarzenia par kinematycznych jest dobieranie materiałów o różnej strukturze, np. czop stalowy — panew brązowa, para kół zębatych stal-żeliwo lub prowadnica stalowa i ślizgacz z tworzywa sztucznego. Tego rodzaju skojarzenia par kinematycznych mają na celu niedopuszczenie do sczepień cieplnych (mikro-zgrzein) prowadzących do najgroźniejszego rodzaju zużycia, tj. zatarcia. Poprawienie trwałości przez zmiany konstrukcyjne może  [ Read More ]

Posted by admin Posted on gru - 07 - 2015

Jakosc napoiny

Na jakość napoiny znaczny wpływ rna napięcie łuku. Napięcie stosowane przy napawaniu powinno być niniejsze od 20 V. Takie napięcie zapewnia jarzenie się łuku krótkiego. Przy napięciu większym od 20 V następuje silne wypalanie się składników stopowych zawartych w drucie elektrodowym oraz w materiale rodzimym, co jest przyczyną porowatości napoin. Napięcie łuku wpływa również na  [ Read More ]